Polystyren

O materiálu

První zmínka o polystyrenu je spojena se jménem Eduardem Simonem, berlínským lékárníkem. Polystyren je netečným materiálem k vlhkosti s velmi nízkou hmotností (pouze okolo 18kg/m3). Odolává většině kyselin a zásad, ale při vyšších teplotách (nad 70°C) se jeho tvar mění a tepelně izolační vlastnosti se zhoršují, navíc neodolává organickým rozpouštědlům (benzínu, aldehydům a ketonům) a pod vlivem UV záření dochází k degradování. Jako jediný z izolačních materiálů je v stále sypkému složení.

Výroba

Až v polovině 20. tého století bylo objeveno, že zahříváním styrolu začíná polymerace, která končí zrozením makromolekuly. Tak byla tato látka pojmenována polystyren a tak jak ji nazýváme i dnes.

Použití

Jeho schoplnost "téct jako voda" z něho dělá jediný materiál, který je schopný vyplnit i těžkopřístupné prostory, kde by u použití vat, nebo celulózy vznikalo ryziko tepelných mostů z nedokonalého zaplnění prostoru izolantem (probité prostory hřebíky, malé nebo úzké štěrbyny).
Použití polystyrenu ve foukané formě není vhodné do míst, kde hrozí že spodní část dutiny není uzavřená. V tomto případě by docházelo k tomu že by tam mohl izolant unikat do míst kde to není žádoucí.

Specifické vlastnosti

Naši dodavatelé

Pracujeme s certifikovaným materiálem Tempelan
(certifikát ke stažení - ZDE)

Pracujeme s certifikovaným materiálem Drcený polistiren
(certifikát ke stažení - ZDE)

Technické parametry

01.01.2017 11:24
Technické parametry Součinitel tepelné vodivosti                                0,045 W.m-1.K-1 Součinitel tepelné vodivosti dle obj. hmotnosti rozmezí 0,036 – 0,041 W.m-1.K-1 Klasifikace reakce...
05.05.2017 12:26
Technické parametry Součinitel tepelné vodivosti                                0,036 W.m-1.K-1 Součinitel tepelné vodivosti dle obj. hmotnosti rozmezí 0,036 – 0,041 W.m-1.K-1 Klasifikace reakce...
05.05.2017 13:30
  Technické parametry Součinitel tepelné vodivosti                                 0,039 W.m-1.K-1 Součinitel tepelné vodivosti dle obj. hmotnosti rozmezí 0,0365 – 0,0396 W.m-1.K-1 (viz....
05.05.2017 13:33
Technické parametry Součinitel tepelné vodivosti                                0,037 W.m-1.K-1 Klasifikace reakce na oheň                 ...
1 | 2 | 3 | 4 >>

Kontakt

Stafito s.r.o. Stafito s.r.o.
Metličanská 1104
504 01, Nový Bydžov
Miroslav Tobišek
tel.: +420 723 858 803
tobisek.m@email.cz