Dotační programy v oblasti energetických úspor

05.05.2017 10:42
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 2014 - 2020 Zaměření programu - doprava v regionech, zkvalitnění veřejných služeb, veřejná správa. V souvislosti s tématem tohoto webu akcentujeme prioritní osu 2 a tematický cíl 4, tedy snižování energetické náročnosti ekonomiky. Specifický cíl 2.5 Snížení...
05.05.2017 10:41
PROGRAM ROZVOJE VENKOVA 2014-2020 Evropská komise schválila finální znění základního programového dokumentu Programu rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 dne 26. 5. 2015. Díky Programu rozvoje venkova do českého zemědělství poputuje v příštích letech téměř 3,1 miliardy EUR (více než 84 miliard...
05.05.2017 10:34
OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 - 2020 Proti minulému programovému období došlo ke snížení počtu podporovaných aktivit v rámci tzv. prioritních os. V období 2014–2020 můžete získat podporu z OPŽP v některé z následujících oblastí: 1.zlepšování kvality vod a snižování rizika...
05.05.2017 10:29
OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014-2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost byl schválen Evropskou komisí dne 29. 4. 2015. Je zaměřen na rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, rozvoj podnikání a konkurence schopnosti malých a středních podniků,...

Přidali jsme pro Vás možnost diskuzních fór:

Aktuality

15.11.2015 13:50
Statistika programu Nová zelená úsporám Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR k 31. říjnu 2015 ukončily příjem žádostí o dotace na energeticky úsporné rekonstrukce bytových domů na území hlavního města Prahy. Žadatelé o příspěvek měli v letošní výzvě k dispozici...
01.04.2015 09:16
Představení programu Nová zelená úsporám oficiálně vyhlášen: 1. 4. 2015 Ministr životního prostředí Richard Brabec dnes představil hlavní změny v programu Nová zelená úsporám pro rok 2015. Od 1. 4. 2015 spouští MŽP a SFŽP výzvy pro rodinné domy v celé ČR a pro pražské bytové domy. Žádosti začne...
1 | 2 | 3 >>

Kontakt

Stafito s.r.o. Stafito s.r.o.
Metličanská 1104
504 01, Nový Bydžov
Miroslav Tobišek
tel.: +420 723 858 803
tobisek.m@email.cz